Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
Vast aanbod

Opleiding politie: Integriteit

Aanvullend aan de opleiding Holocaust, Politie en Mensenrechten organiseert de Nationale Politieacademie een eendaagse opleiding voor leidinggevenden over het omgaan met integriteit binnen de politiediensten.

Van politiemedewerkers wordt verwacht dat zij, ook in moeilijke omstandigheden, een professionele attitude aannemen. Mensenrechten moeten dan ook ten alle tijden gerespecteerd en bewaakt worden. Leidinggevenden dragen hierbij extra verantwoordelijkheden. Zij coachen hun medewerkers tot professionele politiemensen. Daarnaast dienen zij hun dienst zo te organiseren dat grensoverschrijdend gedrag en integriteitsinbreuken worden voorkomen.

De opleiding is praktijkgericht. Deelnemers verwerven inzicht in het Integrity Framework van Maesschalk en Bertók en in de CP3 en krijgen dilemmatraining.

Doelstellingen

Deelnemers

 • beschrijven met eigen woorden de verschillende lagen en pijlers van integriteit aan de hand van het Integrity Framework van Maesschalck en Bertók.
 • verduidelijken met een eigen voorbeeld de systematische opvolging van het integriteitsbeheer in de uitvoering van zijn/haar dienst.
 • leggen het verband tussen de CP3 en het Integrity Framework.
 • situeren hun acties wat integriteit betreft in het Integrity Framework.
 • evalueren hun competenties voor het toepassen van de verschillende actiemogelijkheden in het Integrity Framework.
 • identificeren de behoeften van zichzelf en hun medewerkers inzake integriteitsbeheer.
 • ontdekken actiemogelijkheden aan de hand van een voorbeeld om de zwijgcultuur te doorbreken.
 • evalueren aan de hand van het ethisch competentiemodel van A. De Schrijver hun eigen competentieniveau en dat van de medewerkers en
 • voeren een operationele (de-)briefing uit die een aantal ethische elementen bevat.
Holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum Holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum Holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum Holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum Holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust museum holocaust
 • Alle leden van de geïntegreerde politie, van het midden- of officierenkader of van het administratief en logistiek kader niveau A of B en een leidinggevende functie hebben.
 • Nederlands, Frans
 • Brussel. Op aanvraag kan de opleiding elders plaatsvinden.
 • 8u
 • Inschrijvingen: Via je erkende politieschool
  Portal (PORTAL): EDA 5918 (HPM voor leidinggevenden - Concreet omgaan met integriteit in mijn dienst)

Voor informatie kan je terecht bij:

Isabelle Diependaele Cedric Derdelinckx