Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief

Wettelijke bepalingen 

Bescherming van persoonsgegevens 

Kazerne Dossin verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (GDPR), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Concreet betekent dit dat:

 • Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Kazerne Dossin om:
  • een dienst te verlenen of een contract voor te bereiden of uit te voeren (bijv. online ticket).
  • informatie te verstrekken over de werking, diensten, aanbiedingen en toekomstige activiteiten van Kazerne Dossin (bijv. nieuwsbrieven, reservatie, bezoeken en activiteiten).
  • te zorgen voor het functioneren en de veiligheid van de instelling of statistieken te maken (bijv. aantal bezoekers).
 • De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 • De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
 • De gebruiker heeft altijd toegang tot de hem betreffende gegevens en kan met name om correctie of verwijdering vragen.
 • Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde verwerking of onopzettelijke schade.

De gegevensbeheerder is: Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen. Elke vraag of klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Kazerne Dossin kan worden gericht aan info@kazernedossin.eu.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit.

Abonnement op een nieuwsbrief 

Het e-mailadres dat u ons communiceert, wordt alleen gebruikt om u, na goedkeuring , informatie te verstrekken over de werking, diensten, collecties en toekomstige activiteiten van Kazerne Dossin, maar ook voor statistische doeleinden.

Deze gegevens worden vastgelegd in een beveiligde database.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden door op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te klikken.

Contact via e-mail of privébericht via Facebook / Messenger of ander sociaal netwerk 

Afhankelijk van de inhoud kan een e-mail die verzonden wordt naar Kazerne Dossin, worden opgeslagen in de e-mailboxen (en bijbehorende contactlijsten) van museummedewerkers die bevoegd zijn om u een antwoord te geven, en uiteindelijk worden overgebracht naar het bedrijfsarchief of beveiligde database van Kazerne Dossin.

Privéberichten verzonden via Facebook of andere elektronische kanalen kunnen ook door de mediamanager worden teruggestuurd naar het e-mailadres van Kazerne Dossin als ze een officieel antwoord moeten ontvangen.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt om te reageren op het ingevoerde verzoek naar informatie.

Vrijwillige kandidaturen of serviceaanbiedingen 

Persoonlijke gegevens die worden verzonden via spontane sollicitaties (inclusief stage-aanvragen) of serviceaanbiedingen gericht aan Kazerne Dossin worden alleen geraadpleegd en opgeslagen (op beveiligde server en/of geclassificeerd in print en vergrendeld) door werknemers van Kazerne Dossin bevoegd om met deze informatie om te gaan. De documenten worden bewaard voor de levensduur die door de betreffende service wordt bepaald en vervolgens verwijderd.

Facturering van diensten, leveringen of werken 

De gegevens die u aan Kazerne Dossin doorgeeft bij de facturatie van een dienst, leveringen of werken zijn enkel toegankelijk voor de betrokken afdelingen binnen de instelling. Ze worden bewaard voor een periode van tien jaar als ze deel uitmaken van bewijsstukken of voor de wettelijk verplichte minimumtermijn voor het bewaren van documenten, afhankelijk welke periode het langst is. Zij worden daarna vernietigd, behalve in het geval van diensten in verband met verzamelingen of gebouwen die volgens Kazerne Dossin voor historische doeleinden in hun archief moeten worden bewaard.

Contractuele relaties 

Wanneer Kazerne Dossin uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de voorbereiding van een contract of de uitvoering van een dienst, worden de specifieke voorwaarden voor deze verwerking vermeld op de gebruikte documenten.

De archieven van Kazerne Dossin 

Kazerne Dossin heeft als Vlaamse instelling de missie om de collecties in het archief te verbeteren en te documenteren, en de verplichting om de archieven te bewaren. In deze context kunnen persoonsgegevens voor de lange termijn worden opgeslagen binnen de instelling en kunnen worden doorgegeven aan derden, in overeenstemming met de wet en het juiste evenwicht tussen gegevensbescherming en onderzoeksbelangen, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek. De gegevens van aanvragers van informatie die zich in het archief bevindt, worden opgeslagen volgens de geldende richtlijnen en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers bevoegd om die te beantwoorden.