Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
Pers

Samenwerking met geïntegreerde politie hernieuwd

10.12.2020 Samenwerking

Op deze internationale dag van de mensenrechten zetten Kazerne Dossin en de Geïntegreerde Politie hun samenwerking opnieuw kracht bij met de ondertekening van een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

In 2014 tekenden Kazerne Dossin en de Geïntegreerde Politie voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst. Hierin drukten beide partijen hun wil uit om nauw te gaan samenwerken en een opleiding (‘Holocaust, Politie en Mensenrechten’) voor politieambtenaren op te starten. Zes jaar later is de tijd voor alle partijen rijp om deze samenwerking te herbekijken en het engagement te hernieuwen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, commissaris-generaal van de Federale Politie Marc De Mesmaeker, vertegenwoordiger van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) Geert Smet, korpschef van de politiezone Mechelen-Willebroek Yves Bogaert en Algemeen Directeur van Kazerne Dossin Tomas Baum zetten vandaag hun handtekening onder de hernieuwde structurele overeenkomst.

Sinds 2014 nam de samenwerking tussen de politie en Kazerne Dossin alleen maar toe. Naast de klassieke opleiding Holocaust, Politie en Mensenrechten (HPM) , ontstonden ook een specifieke opleiding HPM voor leidinggevenden en een opleiding rond polarisatie. In totaal volgden al 11.197 politiemensen een HPM-opleiding in Kazerne Dossin. Sommigen onder hen als aspirant – als onderdeel van de basisopleiding – anderen ter verrijking later in de loopbaan. Aan de opleiding rond polarisatie, die in 2019 werd opgestart, namen al 440 politiemensen deel.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst bouwt verder op deze door de jaren heen organisch gegroeide samenwerking. Ze omschrijft waarom en hoe de politie en Kazerne Dossin de handen in elkaar willen slaan en voorziet in een jaarlijks structureel overleg. Aan de overeenkomst zal ook een meerjarenbeleidsplan gekoppeld worden om de samenwerking nog verder te concretiseren.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelien Verlinden: “Vandaag, op de dag van de mensenrechten, bevestig ik de samenwerkingsovereenkomst met de Geïntegreerde Politie en Kazerne Dossin. Er is geen plaats voor racisme en discriminatie in onze samenleving, en dus ook niet bij de politie. De mensenrechten, die de fundamenten van onze samenleving vormen, worden mee bewaakt door onze politiediensten. Integriteit en diversiteit zijn dan ook belangrijke hoekstenen van onze dienstverlening aan de burger. Wij geven trouwens ook in de rekrutering het goede voorbeeld door meer aandacht te schenken aan diversiteit. We streven naar een politie die representatief is voor de maatschappij die ze dient.”

Ook Algemeen Directeur Tomas Baum onderstreept dit maatschappelijk belang: “De samenwerking met de politie blijft voor Kazerne Dossin een bijzondere manier om haar historisch verhaal steeds opnieuw relevant te maken voor onze samenleving. Respect voor mensenrechten moeten we actief onderhouden: dat is vandaag niet vanzelfsprekend.”

De samenwerking met de politie blijft voor Kazerne Dossin een bijzondere manier om haar historisch verhaal steeds opnieuw relevant te maken voor onze samenleving. Respect voor mensenrechten moeten we actief onderhouden: dat is vandaag niet vanzelfsprekend.

Algemeen Directeur Tomas Baum

Contacteer Tomas Baum

Tomas Baum