Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
Kazerne_Dossin_museum

Missie

Kazerne Dossin vertrekt vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus, om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht, geaardheid.

Daarnaast wil Kazerne Dossin ook een analyse maken van groepsgeweld in de samenleving, als mogelijke opstap naar genocides. 

Aldus opgevat, draagt dit museum fundamenteel bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.

Visie

Via een bevraging bij bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en diverse externe stakeholders werkten we aan een concreet en haalbaar actieplan voor de komende beleidsperiode. Dit resulteerde in zes krachtlijnen die zijn gedragen door bestuur, medewerkers en onze stakeholders. Ze zullen de komende jaren de basis vormen voor de werking van onze organisatie. 

Lees de krachtlijnen van Kazerne Dossin