Museum vandaag: 09:00 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
Vast aanbod

Opleiding: Leertraject Pro League

Elke Belgische, professionele voetbalclub heeft in zijn Reglement van Inwendige Orde bepalingen over kwetsende en discriminerende spreekkoren opgenomen. Een inbreuk op dit artikel ontzegt voetbalfans de toegang tot het stadion voor een bepaalde tijd.

Om opnieuw toegang te krijgen, kan een leertraject bij Kazerne Dossin gevolgd worden. Bij het bezoek krijgt men enerzijds de kans tot inzicht in ongepast gedrag en anderzijds handvatten voor ander gedrag in de toekomst.

Het leertraject dat we aanbieden, bestaat uit verschillende stappen:

  1. Een kennismakingsgesprek op de club, tussen Kazerne Dossin, de Supporter Liaison Officer en de cliënt. We leren dan de cliënt kennen, zijn/haar motivaties, eigen visie op de feiten, etcetera.
  2. Tijdens de rondleiding wordt rekening gehouden met de eigenheid van de voetbalcontext. Er is aandacht voor het verhaal van gedeporteerde voetballers, maar ook voor de eigen handelingsmarge en mechanismen achter groepsdynamieken.
  3. Na het bezoek maakt de cliënt een reflectieverslag en stelt de gids een rapport op.
  4. Een opvolggesprek, 3-6 maanden na het bezoek. Hier wordt besloten of de cliënt al dan niet mag terugkeren naar het stadion.

Met dit aanbod biedt Kazerne Dossin in samenwerking met Pro League een constructief antwoord op racistische en discriminerende feiten, in de context van het professionele voetbal.

Wil je meer informatie over dit project? Of heb je een dossier dat mogelijks in aanmerking komt voor een leertraject?

Neem contact op met Kyra Fastenau: